GÜNCEL ETKİNLİKLER

MATCH 4 ENERGY - WASTE - WATER Uluslararası İkili Görüşme Etkinliği (Üsküp/Kuzey Makedonya)

Yetkili Kişi

Onur Alp YATIR

0216 528 21 19

Değerli KOBİ Temsilcileri,

KOSGEB, misyon ve vizyonu kapsamında, KOBİ'ler alanında elde ettiği deneyiminin paylaşılması sürecinde, yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinliklere katılım ve katkı sağlamaktadır.

Bu çerçevede Kurumumuzun Türkiye genelinde koordinatörlüğünü yapmakta olduğu COSME (KOBİ’lerin ve İşletmelerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında KOSGEB İstanbul İMES Müdürlüğü, IST-BUSINNOVA Konsorsiyumu ortağı olarak yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network) Projesi doğrultusunda projeye dahil diğer ülke konsorsiyumları ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamda; Avrupa İşletmeler Ağı Makedonya partneri tarafından, REECO International işbirliği ile 3-4 Aralık 2019 tarihlerinde Aleksandar Palace Otelinde, Enerji, Atık ve Su için 1. Uluslararası Ticari Fuar ve Konferansı (RENEXPO NMK) ve buna paralel 4 Aralık 2019 tarihinde B2b Uluslararası İkili Eşleştirme Etkinliği - MATCH 4 Energy Waste Water düzenlenecektir.

RENEXPO® NMK, Batı Balkanlar bölgesinde, alanındaki en büyük ticari fuar ve konferans olarak, yaklaşık 1200 enerji ve su uzmanını ve 15 ülkeden 60'dan fazla katılımcıyı Üsküp'te bir araya getirmektedir. Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan ve Makedonya gibi ülkeler konferanslar, B2b görüşmeleri ve 2000 metrekare fuar alanında hazır bulunacaktır.

Aşağıdaki ana konular fuarın, konferansların, yuvarlak masaların, atölyelerin ve yan programların odak noktası olacaktır:

  • Su gücü
  • Rüzgar gücü
  • Biyo-enerji
  • Enerji Verimliliği
  • Atık ve Su Yönetimi
  • Fotovoltaik
  • Enerji Hizmetleri

Bahse konu bu etkinliğin amacı ülkemizdeki girişimci, işletme ve üniversitelerin “Yenilenebilir Enerji, Atık ve Su” konu başlıkları altında kendi sektörlerindeki Avrupalı (Batı Balkanlar) muadilleri ile potansiyel ticari ve teknolojik işbirlikleri kurabilmelerini sağlamak olup, söz konusu etkinliğe katılmak isteyenlerin http://match4energywastewater.talkb2b.net/ adresi üzerinden kaydını yaptırmaları ve işletmelerini tanıtan işletme profili ve de ne tür bir işbirliği/işbirlikleri yapmak istediklerini detaylıca belirten işbirliği profillerini ilgili sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için KOBİ Uzmanı Onur Alp YATIR ( onur.yatir@kosgeb.gov.tr ) ile irtibata geçebilirsiniz.
Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.