GÜNCEL ETKİNLİKLER

İngilizce Dış Ticaret Programı

Yetkili Kişi

Kaan KIRAL

0 216 528 36 27

Selin DÖNMEZ

0 216 528 36 65

EĞİTİM ADI:

İngilizce Dış Ticaret Programı


EĞİTİM KAPSAMI

KOSGEB İstanbul İMES Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu tarafından uygulanmakta olan ve KOBİ’lerin ve Girişimcilerin rekabetçiliğini arttırmayı hedefleyen COSME (KOBİ’lerin ve İşletmelerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamındaki Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Projesi doğrultusunda oluşturulmuş, İstanbul IST-BUSINNOVA Konsorsiyumunun bir ortağıdır. Söz konusu proje doğrultusunda Müdürlüğümüz KOBİ'lere ve Girişimcilere yönelik eğitim, seminer, çalıştay ve akademi programları düzenlemektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ:

Söz konusu eğitim programı 25-26-27 Kasım, 4-5 Aralık ve 9-10 Aralık tarihlerinde olmak üzere toplam 7 gün sürecektir.

(09.30 - 12:30 ve 13:30 - 16.30* saatleri arasındaki olmak üzere günde toplam 6 saat)

*Eğitim başladıktan en geç 15 dakika sonrasına kadar katılımcı beklenecek, daha geç gelindiği takdirde katılımcı kabul edilmeyecektir.


İlgili eğitim programı İngilizce dilinde yapılacak olup, aşağıdaki konu başlıklarını içermektedir:


1. Ne öğrenilmeli? (Dış Ticaretin Ana Başlıkları) / 2 saat

Which points are needed to be learn during this program? (The Main Topics of Foreign Trade) / 2 hours

2. Temel terimler ve dış ticaret terminolojisi / 2 saat

Basic terms and the terminology of foreign trade / 2 hours

3. İhracat, İthalat ve Transit Ticaretin tanımı / 2 saat

The definition of Export, Import and Transit Trade / 2 hours

4. Dış ticaret işlemlerinin akış şemaları / 2 saat

Flow charts of foreign trade operations / 2 hours

5. Dış ticaret personelinin görev ve sorumlulukları / 2 saat

Duties and responsibilities of the staff working in foreign trade departments of the companies / 2 hours

6. Türk Dış Ticaret Rejimi / 2 saat

Foreign trade regime of Turkey / 2 hours

7. Hizmet sağlayıcılar ve ekip oluşturma / 2 saat

Forming of teams and service providers / 2 hours

8. Dış ticaret sözleşmeleri ve tarafların sorumlulukları / 2 saat

Foreign trade agreements and the responsibilities of the contracting parties / 2 hours

9. Nakliye araçları ve masraflar / 2 saat

Transportation vehicles and their costs / 2 hours

10. Incoterms 2010 / 4 saat

Incoterms 2010 / 4 hours

11. İhracat fiyatı hesaplamaları / 2 saat

Calculating the export prices of products/services / 2 hours

12. İthalat harcamaları ve hesaplamaları / 2 saat

Expenses and calculations of import operations / 2 hours

13. İthalat vergileri ve hesaplamalar / 2 saat

Calculating the import taxes / 2 hours

14. Katma değer vergisi uygulamaları ve hesaplamaları / 2 saat

Practices and calculations of value added tax in foreign trade / 2 hours

15. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan ödeme koşulları / 3 saat

Terms of payments used in foreign trade operations / 3 hours

16. Türk Kambiyo Rejimi / 2 saat

Exchange regime of Turkey / 2 hours

17. Türk Gümrük Rejimi / 2 saat

Customs regime of Turkey / 2 hours

18. Dış ticarette vesaik ve hazırlık işlemleri / 2 saat

Preparation of documents in foregn trade / 2 hours

19. Dış alım belgeleri ve hazırlıkları / 2 saat

Preparation of documents for import / 2 hours

20. Uluslararası pazarlama / 4 saat

International marketing / 4 hours

21. Uluslararası pazar araştırması / 6 saat

International market research / 6 hours

22. Potansiyel müşterileri nasıl bulabilir ve iletişim kurabilirim? / 3 saat

How to find potential customers and contact with them / 3 hours

23. Tekliflerin ve proforma faturaların hazırlanması / 2 saat

Preparation of quotations and proforma invoices / 2 hours

24. İhracat teşvik rejimi ve diğer destekler / 2 saat

Export incentive regime and other support programs / 2 hours

25. Eximbank programları / 2 saat

EXIMBANK Products and Services / 2 hours


EĞİTİME BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI:

  • Eğitim dili İNGİLİZCE olacaktır.
  • Eğitim işletmelerin dış ticaret departmanlarında çalışan/çalışacak ve İngilizce konuşma ile yazışma dilini kullanabilen kişilere yöneliktir.
  • Katılımcı İngilizce anlayabilmeli, eğitim programı sırasında Türkçe soru-cevap veya konu anlatımı talep edemeyeceğini bilerek ve kabul ederek başvuruyu yapmalıdır.
  • Başvuran yapacak kişilerin ekteki “Ön Başvuru” formunu kendisinin doldurması gereklidir.
  • Başvuru yapılması eğitime katılım teyidi anlamına gelmemekte, sınırlı kontenjan olması (20 kişi) nedeniyle katılımcıların dolduracakları ön başvuru formlarındaki bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu programa katılım sağlayacak kişiler belirlenecek ve daha sonrasında bu kişilere bilgilendirme yapılacaktır.
  • Son başvuru tarihi 15 Kasım 2019 günü olup, başvuru yapmak için ekteki “Ön Başvuru” formunun tamamının doldurularak kaan.kiral@kosgeb.gov.tr ve selin.duran@kosgeb.gov.tr e-posta adreslerine iletilmesi gerekmektedir.


EĞİTMEN:

Hakan AKIN

BHL Danışmanlık Hizmetleri Kurucusu / Eğitmen


EĞİTİM TARİHİ:

25 – 26 – 27 Kasım 2019 (Pazartesi, Salı ve Çarşamba)

4 – 5 Aralık 2019 (Çarşamba ve Perşembe)

9 – 10 Aralık 2019 (Pazartesi ve Salı)


EĞİTİM YERİ:

KOSGEB İstanbul İMES Müdürlüğü Konferans Salonu

İMES Sanayi Sitesi 308. Sok. C Blok No:46 Y.Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL


DİĞER HUSUSLAR:

Eğitim ÜCRETSİZDİR.

Eğitime tam zamanlı katılım sağlandığı takdirde katılım sertifikası düzenlenecektir.


- İngilizce Dış Ticaret Programı Ön Başvuru Formu


Ayrıntılı bilgi için:

Selin DÖNMEZ |selin.duran@kosgeb.gov.tr | Tel: 0216 528 36 65
Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.